KAVR-051 [VR] ฉันทำงานพาร์ทไทม์ที่บ้านที่อยู่ติดกับทะเล ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน แต่รถไฟที่ฉันจะใช้เดินทางกลับบ้านหยุดทำงาน เนื่องจากเจอพายุไต้ฝุ่น ฉันจึงตัดสินใจนอนกับนักศึกษาสาวหญิง 7 คนที่มาเล่นด้วย – B
17 22:36
KAVR-051 [VR] ฉันทำงานพาร์ทไทม์ที่บ้านที่อยู่ติดกับทะเล ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน แต่รถไฟที่ฉันจะใช้เดินทางกลับบ้านหยุดทำงาน เนื่องจากเจอพายุไต้ฝุ่น ฉันจึงตัดสินใจนอนกับนักศึกษาสาวหญิง 7 คนที่มาเล่นด้วย – B